Manstad våtromsplate består av ekstrudert polystyren (XPS) med en tynn sementbasert glassfiberarmert mørtel på begge sider. Kjernematerialet er CE merket i henhold til NS-EN 13164.

Manstad våtromsplate kan benyttes på vegger i bad og vaskerom i boliger, hoteller og rom med tilsvarende belastning.

Platene kan monteres direkte på bindingsverk eller på eksisterende underlag av f.eks. mur eller betong, inkludert vegger under terreng. Platene skal alltid overdekkes med keramiske fliser eller tilsvarende ubrennbar kledning.