Denne fasaden er kledd helt ned til bar teglstein. Alle vinduer skiftet ut til nye vinduer med energiglass. Pent pussede vindussmyg på yttersiden. Innvendig har vi montert nye foringer og lister.

 

fasade

 

Teglsteinsmuren er  isolert med 5cm hard steinull, påsatt nett, og pusset med 20mm murpuss. Dette konseptet er å anbefale til eldre bygg, som trenger å puste. Etter uttørking av pusslaget vil huset bli malt med Silikat eller Siliconemaling fra Flugger. Dette vil gi en varig fasade, med lave vedlikeholdsutgifter i tiår fremover.

 

fasade fasase fasade

 

Lavere energiforbruk, lavere vedlikeholdsutgifter, helhetlig og arkitektonisk riktig fasade. Med andre ord: god økonomi.