Lag tegning først! Selvom det bare er badet som skal renoveres, er det mange detaljer å ta hensyn til. Vi kan hjelpe deg/dere med dette, men det vil være tidsbesparende om du har tenkt igjennom behov og ønsker, før en eventuell befaring. Har du en jobb du ønsker utført, og vil ha pris av flere, er både tegning og beskrivelse viktig. Det kan lett bli slik at man sitter med tre ulike tilbud, som i realiteten er tre forskjellige jobber. Her teller både løsninger, mengde jobb som er beskrevet, materialvalg osv. Det hjelper lite å velge det billigste tilbudet, hvis halve jobben viste seg å være tilleggsjobb, eller vesentlige ting er utelatt fra tilbudet.

På større jobber vil det være fornuftig å la en uavhengig stå for prosjekteringen. Snakk med arkitekten din, eller et konsulentfirma om dette. Slik kan du få utarbeidet en skikkelig beskrivelse, som vil lette jobben for håndverkerne, samtidig som det vil være ett rettferdig anbudsgrunnlag ved innhenting av pris.

Se eksempler på tegninger fra vårt arkiv.

 

Kjeller etasje
Leilighet 1
Leilighet 2
Detaljsnitt gulv og tak
fasade
fasade
fasade
fasade
last ned (2 sider)
last ned (2 sider)
last ned (2 sider)
last ned (2 sider)
       
       
Gulv- og takdetaljer
Romningsveier
Veggdetaljer
Lagerbygning
fasade
fasade
fasade
fasade
last ned (1 side)
last ned (1 side)
last ned (1 side)
last ned (11 sider)